FCR Fair Value en FCR Value-at-Risk

Onze twee belangrijkste risico indicatoren zijn de FCR Fair Value en FCR Value-at-Risk. Deze factoren zijn beide gebaseerd op onze filosofie (klik hier) waarbij risico’s maar ook kansen ontstaan zodra waarderingen en fundamentele risico’s uit elkaar lopen. Kort gezegd de combinatie van een hoge waardering en verslechterende fundamentele risico’s maakt dat het herwaarderingsrisico zeer hoog uitvalt.

FCR Fair Value
De FCR Fair Value indicator laat zien wat de werkelijke rendement moet worden gegeven haar FCR Rating. Bijvoorbeeld welke 5-jaars rente kan ik verwachten gegeven een bepaalde rating van een land. Dit biedt zowel inzicht in risico’s als kansen (relatief gunstige waarderingen en gunstige ratings).

FCR Value-at-Risk
De FCR Value-at-Risk wordt als volgt berekend:

  • Inschatting van de fundamentele risico’s van een land (FCR Rating);
  • Bepaling van de het verwacht verlies op basis van deze fundamentele risico’s;
  • Bepaling van de reeds ingeprijsde verwachte verliezen in de financiële markten (spread, rente, verwachte rendementen);
  • Berekening Fundamental Value-at-Risk, gelijk aan 2. (verwacht verlies) minus 3. (reeds ingeprijsd verlies).

Toepassing FVaR binnen een pensioenfonds/verzekeraar

De FVaR kan op elke willekeurige beleggingsportefeuille en elke willekeurige doelgroep (zowel
institutioneel als particulier) worden toegepast.

  • Bepaling strategische beleggingsmix;
  • Samenstelling van de benchmark;
  • Countervailing power;
  • Portefeuille-allocatie.

Onder het menu oplossingen wordt dieper ingegaan op de hierboven genoemde toepassingen van onze risico indicatoren.