Strategische Asset Allocatie

De Strategische Asset Allocatie is een belangrijke factor die het risico en rendement binnen de beleggingsportefeuille bepaald, zo ook bij pensioenfondsen en verzekeraars. Een belangrijk instrument dat wordt gebruikt bij het bepalen van deze strategische allocatie, is de ALM studie waarbij de beleggingen en verplichtingen op elkaar worden afgestemd. Echter, zijn ALM modellen zijn vaak gebaseerd op ‘backward-looking’ indicatoren waarbij de huidige staat van de economie wordt genegeerd. De grootste waarderingsrisico’s zitten juist in de beleggingen die op basis van hun historische gegevens geacht werden veilig te zijn. Daarom is het van belang om ook bij de Strategische Asset Allocatie, de huidige stand van zaken binnen financiële markten mee te nemen en de risico’s en rendementsverwachtingen op basis hiervan aan te passen. First Country Research (FCR) verzamelt en analyseert maandelijks macro-economische data en data over financiële markten.

Hiermee bieden wij ondersteuning bij:

  • Objectieve en heldere onderbouwing van risico- en rendementsverwachtingen
  • Onderbouwing voor het eventueel benutten van inefficiënties in de markten en waarderingen van beleggingscategorieën
  • Ontwikkelingen van triggerniveaus welke ondersteunen bij het risk management
  • Ondersteuning bij het implementeren van het operationele proces om dynamisch in te spelen op veranderingen.

Kortom, FCR helpt u om meer zekerheid en stabiliteit in uw portefeuille in te bouwen. Meer over het model en de werkwijze kunt u hier en hier vinden.

Er zijn verschillende manieren waarop wij de gegevens uit FCR kunnen inpassen in uw beleggingsproces. Zo kunnen wij bijvoorbeeld samenwerken met uw ALM provider welke de informatie uit FCR direct in het ALM model verwerkt. Een andere mogelijkheid is om de Strategische Asset Allocatie uit uw ALM studie aan te passen op basis van onze analyses. Daarnaast raden wij aan om triggerpunten in te stellen en deze per kwartaal of per maand te monitoren. Vervolgens kunt u bij overschrijding, met andere woorden, significante wijzigingen in risico- en rendementsverwachtingen, de Strategische Allocatie te heroverwegen. Hierdoor kan men dynamisch reageren op veranderende marktomstandigheden.

Casus Strategische Asset Allocatie
Vanuit FCR kunnen wij op verschillende niveaus (land/ regio/ asset categorie) objectieve rendements- en risicoverwachtingen aanleveren. Deze informatie kan, zoals gezegd, direct worden verwerkt in uw ALM studie. Of u kunt op basis van deze informatie beslissen om al dan niet af te wijken van de uitkomsten uit de ALM. Onderstaand een voorbeeld van de informatie die u kunt gebruiken voor uw SAA.

Straegische asset allocatie, alm, risicobeheer, dynamische allocatie

Daarnaast kunnen wij, afhankelijk van uw risicoprofiel, triggerniveaus vaststellen. De triggerniveaus kunnen gedurende het jaar aanleiding geven om uw SAA te heroverwegen. Binnen deze beslissingen zullen uiteraard ook andere factoren, zoals kosten, een rol spelen. Hieronder een voorbeeld van een aantal triggerniveaus.

trigger punten, dynamische strategische asset allocatie, dynamiek, risicobeheer, beleggingsplan