Wereldhandelsgroei onder druk

Na de Brexit en nu Trump aan de macht is gekomen lijkt het erop dat de vrije wereldhandel verder onder druk komt te staan. Trump heeft al een streep gezet onder TPP zoals hij beloofde. Ook de Britse premier Theresa May neigt naar een harde Brexit, waarbij het VK de toegang tot de interne markt van de EU verliest. Het VK zal zelf handelsakkoorden moeten gaan sluiten maar deze zullen nooit zo ver gaan als de interne markt van de EU. Bovendien volgens een recent verschenen artikel van de DNB zijn er meerdere structurele oorzaken waardoor we de komende tijd een lagere groei van de wereldhandel kunnen verwachten. Onderstaand een samenvatting van de punten die de DNB noemt.

De eerste oorzaak welke de DNB noemt is een verschuiving van economische activiteit naar opkomende economieën welke gemiddeld genomen minder handelsintensief zijn.

De tweede oorzaak heeft betrekking op de productieprocessen. De trend om het productieproces op te knippen over verschillende landen lijkt tot een einde te zijn gekomen.

De derde reden die de DNB noemt is dat de wereldhandel een sterke impuls heeft gekregen van de toetreding van China tot de wereldeconomie. Dit kan beschouwd worden als een eenmalig event.

De laatste reden die genoemd wordt heeft er mee te maken dat we de afgelopen jaren een sterke liberalisering van de wereldhandel door hebben gemaakt. Waarbij de kans klein is dat dergelijke grote stappen in de toekomst gezet zullen worden.

In onderstaande visualisatie is de export en import inzichtelijk gemaakt evenals de verschillende handelsverdragen die er nu zijn. Hier is bijvoorbeeld te zien dat voor het VK, EU landen en de VS de grootste handelspartners zijn. Het terugtrekken uit de interne markt van de EU door het VK kan dus met name voor de handel met EU landen, grote gevolgen hebben. Ook voor Nederland zijn de VK en de VS belangrijke handelspartners kijkend naar zowel export als import.

Uitleg visualisatie

  • Het eerste tabblad “Agreement overview” maakt de verschillende handelsverdragen inzichtelijk op basis van de “Content of Deep Trade Agreements” database van de World Bank. Door te klikken op een land wordt zichtbaar met welke landen het betreffende land een verdrag heeft en welke verdragen het heeft ondertekend.
  • Het tabblad “Trade overview” toont in de wereldkaart het percentage van de totale wereld export of import (afhankelijk van het geselecteerde type). Door te klikken op een land krijgt men een top 10 te zien van zowel landen als producten.
  • In het tabblad “Trade by country” kan men alle handelspartners en producten inzien. Evenals een top 10 op basis van de combinatie land en product.
  • Het laatste tabblad “Historic overview” toont het historische verloop van de im- en export.

Door rechtsonder te klikken kan men de visualisatie op volledig scherm bekijken.

Bronnen

Artikel DNB: https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2016/dnb350988.jsp
Data over handel: UN Comtrade Database
Data over handelsverdragen: World Bank Content of Deep Trade Agreements database