FCR Methodologie

Het FCR model is gebaseerd op de fundamentele risico’s van beleggingen. Deze risico’s zijn de factoren die de waardering op de lange termijn bepalen. Dit stelt gebruikers in staat te profiteren van korte termijn afwijkingen van de marktwaarde ten opzichte van de fundamentele waarde. Om zinvolle vroegtijdige waarschuwingssignalen en uitvoerige evaluaties van de fundamentele sterke en zwakke punten van economieën te evalueren, verzamelt FCR ruim 50 zorgvuldig geselecteerde fundamentele factoren voor de 100 grootste economieën in de wereld. De keuze van de factoren is bepaald door ons research team in combinatie met de input van onze klanten. Deze 50 factoren vormen de basis van onze FCR Rating, die een uitgebreid overzicht biedt van de sterktes en zwaktes van een economie. De rating varieert van 0 tot 10 waarbij 0 het laagste is en 10 het hoogste. De rating zorgt voor een optimale vergelijkbaarheid tussen landen. Verder hebben wij de factoren in acht categorieën onderverdeeld waarbij ook een gewogen rating wordt ook bepaald voor elke categorie. Dit stelt beleggers in staat om efficiënt te beoordelen wat de drivers zijn van elke economie. Bovendien bepalen wij op basis van deze informatie nog twee andere indicatoren, namelijk de “Fundamental Fair Value” en de “Fundamental Value at Risk”. Meer hierover en over de FCR Ratings kunt u vinden in het menu links.