Countervailing Power

Aan pensioenfondsen worden steeds zwaardere eisen gesteld. Zij staan voor de uitdaging voldoende countervailing power te bieden aan de vermogensbeheerder of fiduciair manager. DNB verwacht dat pensioenfondsen in voldoende mate de leiding nemen bij het opzetten van het beleggingsbeleid en dat zij grip houden op het gehele proces. Hoe kan u grip houden op de steeds complexere financiële markten? Het systeem van FCR helpt u om op een onafhankelijke wijze verantwoorde keuzes te maken en deze begrijpelijk te onderbouwen. Via onze gestructureerde analyse van fundamentele gegevens over economieën, financiële markten en ESG-criteria, bent u weer ‘in control’

FCR ondersteunt u bij

  • Inzicht in fundamentele risico’s: essentieel bij opzetten en aansturen beleggingsbeleid
  • Tijdig en onafhankelijk inzicht in actuele risico’s: voorwaarde voor daadkrachtig optreden
  • Complete informatiepositie bestuursbureau: grip en regie op fiduciair manager
  • “Audit trail” als verantwoording achteraf voor besluitvorming

Wij kunnen deze informatie op verschillende manieren aanleveren:

  • Data als input van uw eigen risicorapportage
  • Standalone risicorapportage
  • Toegang tot ons online systeem FCR Interactive

Voorbeeld: ontdek in één oog opslag welk regio’s zijn verbeterd of verslechterd.

Macro economie, fundamentals, data, big-data, visualisatie, countervailing power, fundamentals, risk management, risicobeheer