Beleggingsplan

Jaarlijks wordt in het beleggingsplan het beleggingsbeleid vastgelegd en uitgewerkt, evenals de grondslagen en afwegingen die hieraan ten grondslag liggen. Middels onze fundamentele gegevens kan FCR helpen het beleggingsbeleid op onafhankelijke en transparante wijze af te stemmen op de actuele marktomstandigheden. Hierbij zal uiteraard rekening worden gehouden met de beleggingsprincipes en risicohouding van het pensioenfonds. FCR biedt ondersteuning bij:

FCR biedt ondersteuning bij:

  • Macro-economische terugblik op basis van veranderingen in fundamentele gegevens van economieën en financiële markten
  • Vooruitblik door onze in-house analisten met als startpunt de gegevens uit ons analysemodel
  • Objectieve onderbouwing van huidige risico- en rendementsverwachtingen
  • Inzicht in inefficiënties op de markten en waarderingen van beleggingscategorieën of regio’s
  • Vasststellen Strategische Asset Allocatie op basis van hierboven genoemde punten
  • – Triggerniveaus vaststellen waarmee dynamisch kan worden gereageerd op veranderende marktomstandigheden

Deze gestructureerde en objectieve aanpak zorgt voor een begrijpelijk, transparant en haalbaar belegginsproces voor het ontwikkelen van ideeën, analyses en implementatie om uw doelstelling te realiseren.

Casus
Voor een pensioenfonds hebben wij meegewerkt aan het beleggingsplan. Daarbij hebben wij per regio (indeling van regio’s kunt u zelf bepalen) inzicht geboden in de financiële gezondheid en of deze is veranderd ten opzichte van het voorafgaande jaar.

Macro overzicht

Vervolgens gaan wij per regio in op de factoren die van invloed waren op veranderingen in de financiële gezondheid van iedere regio. Dit kunnen eventueel ook extra aandachtspunten zijn voor u en uw vermogensbeheerder gedurende het jaar. De terugblik en huidige stand van zaken zijn de basis voor de uiteindelijke Strategische Asset Allocatie, evenals de basis voor onze verwachtingen naar de toekomst. Tevens bieden wij een analyse van de ontwikkelingen op de financiële markten in het afgelopen jaar.

Één van de belangrijkste onderdelen van het beleggingsplan is de strategische asset allocatie. Voor meer informatie hierover, evenals een voorbeeld, kunt u hier klikken.